Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Aflonyddwch Rhywiol yn y Gweithle – ymgynghoriad

Os ydych eisiau sicrhau bod gweithwyr wedi’u gwarchod rhag aflonyddwch rhywiol yn y gweithle, ymatebwch i ymgynghoriad Swyddfa Cydraddoldeb Llywodraeth y DU.

Mae’r ymgynghoriad eisiau deall profiadau pobl, gan ganolbwyntio ar rai materion penodol y gellid mynd i’r afael â nhw trwy wneud newidiadau i’r gyfraith:

  • rôl cyflogwyr o ran atal aflonyddu rhywiol gan aelodau o staff ei hunain
  • rôl cyflogwyr o ran atal aflonyddu rhywiol ar eu staff gan bobl y tu allan i’w sefydliad
  • hawliau cyfreithiol gwirfoddolwyr ac interniaid i gael eu gwarchod rhag aflonyddu a gwahaniaethu
  • profiadau pobl o gael mynediad at gyfiawnder, ac unrhyw rwystrau maent yn eu hwynebu

Gallwch gael rhagor o wybodaeth a chyflwyno eich safbwyntiau yma.

Share this page: 
Conversion pixel