Ail gartrefi: amrywiadau lleol i gyfraddau'r dreth trafodiadau tir

Mae Llywodraeth Cymru am gael  eich barn ar amrywiadau lleol arfaethedig i’r dreth trafodiadau tir (TTT) ar gyfer ail gartrefi, llety gwyliau tymor byr ac eiddo preswyl ychwanegol arall o bosibl, ac maentyn ymgynghori ar newidiadau i’r TTT er mwyn rhoi mwy o gyfle i bobl sy'n awyddus i brynu cartrefi i fyw ynddynt yn barhaol.

Rydym yn ceisio barn ar y canlynol:

  • maint yr ardaloedd lle gallai amrywiadau lleol gael eu cyflwyno, er enghraifft, ardaloedd awdurdodau lleol cyfan neu gymunedau llai
  • y dull o nodi’r ardaloedd lle gallai cyfraddau gwahanol fod yn gymwys
  • y mathau o drafodiadau a allai fod yn destun cyfraddau gwahanol mewn ardaloedd lleol

Mae ymgynghoriad yn cau 28 Mawrth 2022.

Am ragor o wybodaeth ewch i LLYW.CYMRU
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen