Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Ailddatblygiad Abertawe Ganolog Digwyddiad Cwrdd A'r Prynwr - cyfleoedd i fusnesau

 Mae Buckingham Group yn ceisio’r pecynnau canlynol ar gyfer Ailddatblygiad Abertawe Ganolog:

 • drysau allanol, fframiau a gwaith haearn
 • mecanyddol a trydanol
 • diogelu rhag tân
 • gwaith brics a gwaith blocs
 • sgrîd adeileddol/topins concrid
 • plastr/rendr-gorffeniadau
 • waliau mewnol - rhaniadau gre
 • nenfydau hongien - gorffeniadau nenfwd
 • cladin wal hygenig
 • drysau mewnol, fframiau a gwaith haearn
 • saernïaeth
 • addurno-peintio waliau
 • paentio lloriau/gorffeniadau resin
 • lloriau meddal ar gyfer y llawr-gorffeniadau
 • ciwbiclau/unedau ymolchi/paneli cefn toiled
 • teils ceramig
 • rhaniadau gwydrog
 • gwaith metel pensaernïol
 • gosodion, ffitiadau dodrefn
 • seddau sefydlog ac ôl-dynadwy
 • cegin/arlwyo - preswyl masnachol
 • muriau cerrig pennant
 • gorffen y nenfwd

Bydd angen i bob is-gontractwr fod wedi cofrestru ag Construction Line aur er mwyn gweithio'n uniongyrchol gyda grŵp Buckingham.

Cynhelir y digwyddiad ar 11 Mawrth 2020 yng Nghanolfan arloesi adeiladu Cymru, Abertawe.

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i'r wefan Digwyddiadur Busnes Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel