Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

A allech fod yn Llysgennad STEM?

STEM

A yw eich busnes yn gysylltiedig a gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg (STEM)?

Mae bod yn Llysgennad STEM yn ymwneud ag ennyn diddordeb ac ennyn brwdfrydedd pobl ifanc mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg. Byddwch yn helpu i annog myfyrwyr i ystyried astudio pynciau STEM ymhellach a symud ymlaen i yrfaoedd cysylltiedig, gan ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol STEM.

Mae'n cynnig cyfle i roi rhywbeth yn ôl i addysg a'r gymuned ehangach, gan roi'r cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau a gwella eich hun.

I ymuno â'r Rhaglen Llysgenhadon STEM cofrestrwch eich manylion ar wefan STEM.

I gael rhagor o wybodaeth am STEM edrychwch ar STEM Science, Technology, Engineering and Maths - Mae Cymru angen mwy.. 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel