Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Allforio anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid gyda Brexit heb gytundeb

Mae’r Adran ar gyfer yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) wedi darparu canllawiau ar beth fydd raid i’ch busnes ei wneud os yw’n allforio anifeiliaid, cynhyrchion sy’n tarddu o anifeiliaid a sgil-gynhyrchion anifeiliaid gyda Brexit heb gytundeb.

Mae’r canllawiau’n cynnwys gwybodaeth wedi’i diweddaru ar sut i wirio pa sgil-gynhyrchion anifeiliaid sy’n gorfod cael archwiliad wrth groesi ffiniau gyda Brexit heb gytundeb.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel