Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Allwch chi hawlio’r Bonws Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws o 15 Chwefror 2021?

Edrychwch i weld a ydych chi’n gymwys i hawlio’r *Bonws Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws a beth sydd angen i chi ei wneud i’w hawlio rhwng 15 Chwefror 2021 a 31 Mawrth 2021.

Edrychwch:

  • pwy all hawlio
  • y gweithwyr y gallwch chi hawlio amdanynt
  • y trothwy isafswm incwm
  • sut i baratoi ar gyfer hawlio
  • cysylltu â CThEM

Os yw CThEM yn dal i wirio eich ceisiadau o dan y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws, gallwch hawlio’r Bonws Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws hefyd ond efallai y bydd eich cais yn cael ei oedi hyd y cwblheir y gwiriadau hynny.

Ni fydd CThEM yn talu’r bonws os ydych chi wedi gwneud cais anghywir am y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws ac nad oedd eich gweithiwr yn gymwys am y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

*Ni thelir y Bonws Cadw Swyddi ym mis Chwefror mwyach, gan fod Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws wedi'i ymestyn tan ddiwedd mis Mawrth 2021. Mae rhagor o fanylion am yr estyniad ar gael.

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen