Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Amazon Academy Cymru

Bydd Amazon Academy yn cynnig cyngor a chymorth am ddim er mwyn helpu busnesau bach ar draws Cymru i fod yn llwyddiannus yn yr economi ddigidol. Mae’r digwyddiad ar agor i fusnesau o bob maint, ac fel perchennog busnes bach (neu rywun sy’n meddwl dechrau eich busnes eich hun), byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio’r we a thechnoleg er mwyn tyfu’ch cwmni, rhoi hwb i werthiannau allforio a gwella profiad y cwsmer.

Gwrandewch ar lu o siaradwyr a fydd yn rhoi cyngor ‘sut i’, yn ogystal â thrafod rhai o faterion ehangach sy’n wynebu busnesau Cymru heddiw.

Caiff y digwyddiad ei chynnal ar ddydd Mawrth, 11 Medi 2018 yng Ngwesty’r Celtic Manor, Casnewydd.

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i wefan Eventbrite.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel