Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Ansicr pa hawl eiddo deallusol sydd i chi?

Gall Eiddo Deallusol gyfrif am fwy na 70% o werth eich busnes, sy’n llawer mwy na’r asedau ffisegol yn eich busnes.

Mae pedwar math o hawliau eiddo deallusol yn y DU:

  • patentau
  • hawlfraint
  • nodau masnach
  • cynlluniau cofrestredig

Os nad ydych chi’n siŵr pa un (neu rai) sy’n iawn ar gyfer eich busnes chi, ewch i drosolwg Eiddo Deallusol Llywodraeth y DU. 

Gallwch weld sut mae nodi, diogelu a manteisio ar eich asedau Eiddo Deallusol gydag adnoddau cymorth ar-lein rhyngweithiol AM DDIM. Mae hyn yn cynnwys gweminarau, adnoddau dysgu ar-lein, astudiaethau achos a llawer mwy.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen