Mae gwobr Sefydlydd Busnes y Flwyddyn sy’n Fenyw yn dathlu’r gorau o entrepreneuriaeth fenywaidd yn y DU. Os ydych chi wedi creu cynnyrch anhygoel, yn cynnig gwasanaeth gwych neu’n gwneud rhywbeth gwirioneddol wahanol gyda’ch busnes, mae Enterprise Nation eisiau clywed gennych chi.

Mae’r beirniaid yn chwilio am gyfeiriad clir ar gyfer dyfodol cwmni newydd ymgeiswyr, gyda gweledigaeth, pwrpas a chenhadaeth. Yn gyfnewid am hyn, mae llu o wobrau a chyfleoedd i roi hwb i’r busnes ar gael i’r enillydd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ddydd Mercher 22 Medi 2021. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Enterprise Nation
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen