Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Arbed ynni yn well: Gweminar awgrymiadau defnyddiol ar gyfer sefydliadau Cymru

Mae’r weminar am ddim hon wedi'i hanelu'n benodol at fusnesau bach a chanolig yng Nghymru, i ddangos sut y gall busnesau arbed ynni yn well a lleihau costau ynni.

Mae’n bosibl gwella effeithlonrwydd ynni eich sefydliad, a gall ddarparu nifer o fanteision.

Mae’r rhain yn cynnwys diogelu at y dyfodol yn erbyn anwadalwch prisiau ynni, lleihau costau, perfformiad amgylcheddol gwell a chydymffurfio yn erbyn gofynion deddfwriaethol a chytundebol. Bydd y cyflwyniad hwn yn helpu busnesau bach a chanolig Cymru i ddod o hyd i gyfleoedd i leihau costau ynni ac o fewn eu busnesau.

Cyflwynir gan arbenigwr o Gronfa Benthyciadau Effeithlonrwydd Ynni yr Ymddiriedolaeth Garbon, bydd yn edrych ar y gwasanaethau eraill sydd ar gael yn ogystal â’r cyfleoedd cyllido sydd ar gael.

Cynhelir y weminar ddydd Mawrth 19 Tachwedd 2019 rhwng 11am a 12pm a gallwch gofrestru ar gyfer y weminar yma.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Yr Ymddiriedolaeth Garbon

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel