Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Archwiliadau amaethyddol yn edrych ar beryglon peiriannau a thrafnidiaeth

Mae ffermwyr yn cael eu cynghori i ystyried yn fwy manwl sut maen nhw’n rheoli peryglon yn y gweithle, neu gallent wynebu cosbau difrifol. Bydd Arolygwyr yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn edrych ar sut mae ffermydd yn rheoli peryglon peiriannau a thrafnidiaeth, yn ogystal ag atgoffa ffermwyr o’u dyletswydd i amddiffyn eu hunain, eu gweithwyr ac aelodau’r cyhoedd rhag y risgiau a achosir gan wartheg.

Byddwch yn barod am archwiliad drwy lawrlwytho canllawiau'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, “Sut olwg sydd ar fferm dda”.

Ewch i wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch i gael rhagor o wybodaeth.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel