Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Arddangos y poster Cyfraith Iechyd a Diogelwch – rhywbeth mae’n rhaid i bob busnes ei wneud

Os ydy eich busnes chi’n cyflogi pobl yna mae Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd a Diogelwch ar gyfer Gweithwyr 1989 yn mynnu eich bod yn arddangos y poster cyfraith iechyd a diogelwch lle mae’n hawdd i’ch gweithwyr ei ddarllen, neu mae’n rhaid i chi roi’r daflen neu’r cerdyn poced cyfatebol i bob gweithiwr.

Mae’r poster yn egluro cyfraith iechyd a diogelwch ac yn rhestru’r hyn y dylai gweithwyr a’u cyflogwyr ei wneud.

Gallwch chi lwytho’r poster i lawr am ddim, neu brynu copïau caled ar wefan Llyfrau yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. Mae’r posteri a’r taflenni ar gael yn Gymraeg.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel