Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Arddangosfa Busnes Gogledd Cymru 2019

Bydd Arddangosfa Busnes Gogledd Cymru 2019 yn cael ei chynnal ddydd Mercher 30 Hydref 2019 yng Ngholeg Cambria, Cei Connah.

Mae'r stondinau arddangos ar gael am £100 neu fwy, a bydd yr holl stondinwyr yn cael cyfle i rwydweithio gyda busnesau eraill, i gael apwyntiadau un-i-un gydag arbenigwyr proffesiynol, i gwrdd â phrynwyr ac i ymgeisio am wobrau ariannol.

I gael rhagor o wybodaeth am fannau arddangos neu i archebu lle, cysylltwch â Patricia Carlin, e-bost: patricia.carlin@flintshire.gov.uk neu ffoniwch 01352 703042.

Mae’r digwyddiad hwn am ddim ond mae’n rhaid i chi gofrestru yn gyntaf. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Eventbrite.

Share this page: 
Conversion pixel