Treth gyflogaeth gan Lywodraeth y DU yw’r Ardoll Prentisiaethau a disgwylir iddi ddod i rym ym mis Ebrill 2017. Bydd yn cael ei chyflwyno ar draws y DU gyfan.

O’r herwydd mae Llywodraeth Cymru’n cydweithio â Llywodraeth y DU er mwyn deall effaith cyflwyno’r Ardoll yng Nghymru.

Nid oes yn rhaid i gyflogwyr yng Nghymru aros i’r Ardoll gael ei gasglu cyn cymryd rhan yn y Rhaglen Brentisiaethau

Os ydych yn gyflogwr sy’n dymuno derbyn rhagor o wybodaeth am y rhaglen yng Nghymru, gallwch anfon e-bost at Uned Brentisiaethau Llywodraeth Cymru: DfES-ApprenticeshipUnit@Wales.GSI.Gov.UK

Fel arall, gall cwestiynau penodol i Lywodraeth y DU ynghylch casglu’r Ardoll gael eu hanfon i:  apprenticeships.levy@bis.gsi.gov.uk neu gallwch ffonio 08000 150 600.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen