Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Arian dichonolrwydd ar gyfer seiberddiogelwch cerbydau awtonomaidd

Mae hyd at £2 filiwn ar gael i fusnesau yn y DU i ddiffinio cyfleuster profi cerbydau seiber-gorfforol cysylltiedig ac awtonomaidd.

Rhaid i’ch cynnig dichonolrwydd gyflawni 3 gofyniad:

  • canfod ffyrdd o fesur cadernid seiber-gorfforol ac o gynnal seiberddiogelwch cerbydau, seilwaith wrth ymyl y ffordd, gwasanaethau cynnal ac ati
  • darparu manylebau mewnbwn ar gyfer un neu fwy o gyfleusterau seiber-brofi newydd
  • archwilio cyfleoedd i ddatblygu gwasanaethau seiber-gysylltiedig newydd

I arwain prosiect neu weithio ar ei ben ei hun, rhaid i sefydliad:

  • fod yn fusnes, o unrhyw faint, wedi’i gofrestru yn y DU
  • cynnal gwaith y prosiect yn y DU
  • hawlio arian grant
  • bwriadu defnyddio’r canlyniadau o’r DU neu yn y DU

Dyddiad cau’r gystadleuaeth yw hanner dydd 25 Medi 2019.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel