Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Arloesi ac Arallgyfeirio - Cymru 2019

Bydd Arloesi ac Arallgyfeirio - Cymru yn mynd ati’n effeithiol i ddysgu ffermwyr a choedwigwyr sut i fabwysiadu technoleg newydd i wneud busnesau’n fwy proffidiol ac i godi safon byw drwy greu busnes cynaliadwy.

Cynhelir y digwyddiad yn Llanfair-ym-Muallt ar 26 Medi 2019, ac mae’n rhad ac am ddim. Os oes gennych ddiddordeb, ewch i Ddigwyddiadur Busnes Cymru i gofrestru eich diddordeb.

Mae lleoedd ar gyfer stondinau masnach ar gael hefyd. Os yw eich busnes chi eisiau arddangos, llenwch y ffurflen archebu yn y fan yma. 1 Awst 2019 yw’r dyddiad cau i geisiadau.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel