Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Arloesi diwydiannol yn Jiangsu a'r DU: gwneud cais am gyllid

Mae gan Innovate UK hyd at £5 miliwn i'w fuddsoddi ym musnesau'r DU sy'n gweithio ar brosiectau ymchwil a datblygu cydweithredol gyda phartneriaid yn nhalaith Jiangsu, Gweriniaeth y Bobl yn Tsieina.                  

Mae'r rhaglen yn cael ei chyflwyno yn unol â'r memorandwm o ddealltwriaeth ar gyfer Cydweithredu mewn Technoleg ac Arloesi Rhanbarthol a lofnodwyd yn 2014. Bydd Adran Gwyddoniaeth a Thechnoleg Jiangsu yn dyrannu cyllid ar gyfer partneriaid yn Tsieina.              

Mae'r gystadleuaeth ar agor yn awr a'r dyddiad cau yw 21 Mehefin 2017. Bydd digwyddiad briffio ar ffurf gweminar yn cael ei gynnal ar gyfer darpar ymgeiswyr ddydd Gwener 21 Ebrill 2017.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK. fwy o gymorth ac arweiniad i'ch busnes, edrychwch ar ein hadran Arloesi.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen