Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cymru 2019

Ydych chi’n rhedeg busnes bach yng Nghymru?

Hoffech chi wybod sut mae eich aeddfedrwydd digidol yn cymharu â busnesau eraill yng Nghymru?

Mae'r Uned Ymchwil i Economi Cymru (WERU) Ysgol Busnes Caerdydd yn cynnal astudiaeth i effaith band eang ar berfformiad busnesau yng Nghymru.

Bydd eich cyfranogiad yn helpu i gynhyrchu tystiolaeth ar y buddiannau a enillwyd gan fusnesau sy’n defnyddio technolegau digidol.

I gael rhagor o wybodaeth ac i lenwi’r arolwg ewch i wefan Prifysgol Caerdydd.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel