Arolwg Fframwaith Economaidd Rhanbarthol Gogledd Cymru

Y Fframwaith Economaidd Rhanbarthol (REF) i ogledd Cymru fydd sylfaen ar gyfer rhanbarth sy’n cydweithredu  hwn fydd y cam cyntaf ar gyfer creu model datblygu economaidd sydd â rhanbarth yn ffocws iddo.

Bydd y REF yn cael ei gynhyrchu ar y cyd i atgyfnerthu gweledigaeth gytûn ar gyfer y rhanbarth gan rannu cyfres o flaenoriaethau a chanlyniadau.

Mae'r ddogfen yn edrych i ystyried materion tebyg i:

  • sut yr ydym yn datblygu sgiliau i sicrhau cyfleoedd i'n rhanbarth yn y dyfodol; 
  • sicrhau cyflogaeth deg a gwerth chweil ar gyfer pob rhan o'r rhanbarth; 
  • gwella a diogelu ein hamgylchedd; 
  • sicrhau cyfleoedd cynaliadwy i'r rhanbarth ac ymateb i'r argyfyngau hinsawdd a natur; 
  • manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i sicrhau bod gennym y seilwaith cywir yn y lleoedd cywir er budd ein Cymunedau; a 
  • newid ein dull o ddatblygu economaidd o dyfu'r economi'n unig i sicrhau lles economaidd cyfartal a theg, gan roi ystyriaeth lawn i iaith, diwylliant, daearyddiaeth a chymunedau unigol y rhanbarth

Mae llawer mwy o ystyriaethau ac yr ydym yn edrych i glywed eich barn am yr uchod ac unrhyw beth arall.

Sicrhewch fod eich barn yn cael ei chlywed drwy gwblhau ein harolwg ar-lein  https://www.surveymonkey.co.uk/r/HGDMGSK y dyddiad olaf i gwblhau'r arolwg yw 30 Tachwedd 2021.

Ewch i wefan REF Gogledd Cymru: https://www.refgogleddcymru.com/
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen