Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Arolwg o Ecosystem y Busnes Ffasiwn, Tecstilau a Thechnoleg 2019

Mae diffyg data a thystiolaeth gymhellol yng nghyswllt mentrau Ymchwil a Datblygu, cyfleoedd i dyfu busnesau a chreu swyddi yn y diwydiant ffasiwn, tecstilau a thechnoleg yn y DU, o’i gymharu â sectorau creadigol eraill.

Bydd y diwydiant ffasiwn, tecstilau a thechnoleg yn ymgynghori â channoedd o randdeiliaid er mwyn cael darlun manwl o’r diwydiant ledled y Deyrnas Unedig. Bydd yn gwneud hynny drwy fapio is-sectorau’r ecosystem ffasiwn, tecstilau a thechnoleg a gwahodd perchnogion a sylfaenwyr cymaint o fusnesau ffasiwn, tecstilau a thechnoleg â phosib sy’n gweithio ym mhob agwedd ar yr ecosystem ffasiwn i gymryd rhan yn yr arolwg, gan amrywio o ddeunyddiau i amgueddfeydd, amaethyddiaeth, hysbysebu, polisi, argraffu 3D a thu hwnt. 

Dylai'r arolwg gymryd tua 7 munud i'w lenwi.

Drwy lenwi'r arolwg, byddwch yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o fapio polisi a datblygu cynaliadwy yn y sector. Byddwch yn gymwys i ymuno â rhwydwaith y Busnes Ffasiwn, Tecstilau a Thechnoleg (BFTT) ac yn cael bod ymhlith y cyntaf i glywed am ddigwyddiadau Partneriaeth, i wneud cais am hyd at £200,000 o gyllid Ymchwil a Datblygu, ac i gael mynediad arbennig at ganfyddiadau adroddiadau. 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Survey Monkey.


 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel