Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Attachés Eiddo Deallusol

Ydych chi’n ystyried gwneud busnes yn Ne-ddwyrain Asia, Tsieina, Brasil ac India?

Mae swyddogion cyswllt Eiddo Deallusol (sydd hefyd yn cael eu galw’n attachés) ar gael i’ch helpu a rhoi cyngor i chi. Maen nhw’n gweithio gydag Adran Masnach Ryngwladol y DU a’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad i roi cymorth i fusnesau’r DU sy’n chwilio am gyngor ar faterion Eiddo Deallusol lleol.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel