Cynhelir digwyddiad Autolink eleni yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar 19 Hydref 2021.
Mae’n gyfle i fusnesau sy’n rhan o ddiwydiant modurol Cymru alw heibio a chlywed am arloesedd, cyfleoedd a heriau yn y gadwyn gyflenwi.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys:

  • Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi
  • Ian Henry, Autoanalysis
  • HMM (Europe) LTD
  • Yr Athro Dr Richard Keegan BE, CENG®, MCOMM, PHD, FIEI(R)
  • Meritor HVBS a’r APC

Am ragor o wybodaeth ac i gadw’ch lle, ewch i dudalennau Digwyddiadur Busnes Cymru: Digwyddiadur Busnes Cymru - Chwilio (business-events.org.uk)

Beth am fynd i wefan GwerthwchiGymru i ganfod mwy am gyfleoedd i ennill busnes sector cyhoeddus.
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen