Mae Awdurdod y Diwydiant Diogelwch (SIA) yn agor cofrestru ar gyfer ei gynhadledd genedlaethol 2021 am ddim.

Cynhelir cynhadledd eleni ddydd Mercher 10 Tachwedd 2021. Dyma’r tro cyntaf i’r SIA gynnal fforwm o’r maint hwn ers dechrau pandemig COVID-19. Thema cynhadledd eleni fydd ‘Cyfleoedd am well diogelwch cyhoeddus mewn byd ôl-COVID-19’.

Mae’r gynhadledd ar agor i bob gweithiwr diogelwch trwyddedig ac mae’n rhad ac am ddim.

Am ragor o wybodaeth, ewch i GOV.UK.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen