Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Awdurdodau Pysgodfeydd y DU yn paratoi ar gyfer trwyddedu pysgota masnachol mewn dyfroedd heb fod yn rhai’r DU ar ôl Brexit

Mae awdurdod trwyddedu wedi cael ei sefydlu i sicrhau bod gan bysgotwyr y DU y trwyddedau cywir i bysgota’n gyfreithlon yn unol ag unrhyw gytundebau a drefnir, mewn dyfroedd heb fod yn rhai'r DU.

Mae’r awdurdod trwyddedu wedi cael ei sefydlu ar y cyd gan Awdurdodau Pysgodfeydd Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon er mwyn sicrhau bod gan bysgotwyr y DU drwyddedau cywir i bysgota’n gyfreithlon yn nyfroedd Norwy, Ynysoedd Faroe a’r UE ar ôl Brexit, yn unol ag unrhyw gytundebau a drefnir.

Hefyd bydd yr Awdurdod Dyfarnu Trwyddedau Sengl (SIA) yn rhoi trwyddedau i gychod heb fod yn rhai’r DU i bysgota yn nyfroedd y DU, os trefnir cytundebau, ac ar yr amod bod y cychod yn gallu dangos cydymffurfiaeth â gofynion y DU.

Ar ôl Brexit bydd cychod y DU wedi’u gwahardd rhag pysgota yn nyfroedd yr UE, Norwy ac Ynysoedd Faroe oni bai fod cytundebau rhyngwladol angenrheidiol wedi’u sefydlu i ganiatáu iddynt wneud hynny. Bydd cychod heb fod o'r DU wedi’u gwahardd rhag pysgota yn nyfroedd y DU yn yr un ffordd, oni bai fod mynediad yn cael ei ganiatáu iddynt o dan gytundebau o’r fath yn y dyfodol.

Mae'r awdurdod yn galw ar berchnogion cychod i weithredu i baratoi ar gyfer gadael yr UE.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel