Mae Awdurdodiad Teithio Electronig (ETA) yn ofyniad newydd i bobl nad oes angen fisa arnynt i ddod i'r Deyrnas Unedig (DU). Mae'n rhoi caniatâd i chi deithio i'r DU, ac mae'n cael ei gysylltu'n electronig â'ch pasbort.

Byddwch yn cael:

  • dod i'r DU am hyd at 6 mis ar gyfer twristiaeth, ymweld â theulu a ffrindiau, busnes neu astudio
  • dod i'r DU am hyd at 3 mis ar gonsesiwn fisa Creative Worker
  • teithio trwy'r DU

Mae digwyddiadau codi ymwybyddiaeth yn cael eu cynnal gan roi trosolwg o gynllun yr Awdurdodiad Teithio Electronig a chyfle i ofyn cwestiynau. Gweler y dyddiadau a’r amseroedd isod:

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Electronic Travel Authorisation (ETA) - GOV.UK (www.gov.uk)

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen