Welsh Government

Yn anffodus, mae gennym broblem technegol gyda'n system teleffon. Rydym yn gweithio i ddatrys y sefyllfa hon.

Beth all mentrau cymdeithasol ei wneud i Gymru?

Mae Cymru angen sector menter gymdeithasol gref i fynd i'r afael â heriau'r degawd nesaf a manteisio ar gyfleoedd newydd. Mae nifer o sefydliadau a rhwydweithiau cefnogi Mentrau Cymdeithasol wedi dod at ei gilydd i gychwyn y broses o ddatblygu gweledigaeth a chynllun gweithredu uchelgeisiol newydd ar gyfer mentrau cymdeithasol yng Nghymru am y deng mlynedd nesaf.

Mentrau Cymdeithasol yng Nghymru mae angen eich help!

A fyddech cystal â cwbwlhau’r arolwg, dweud eich dweud a dylanwadu ar ddyfodol gwell i'r sector. Ewch i’r wefan Survey Monkey.

Dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 31 Mai 2019.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel