Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Brexit – annog busnesau yn y DU sy’n cynhyrchu neu’n masnachu mewn cynhyrchion sy’n cynnwys nwy F neu ODS i gofrestru â system ar-lein

Mae llywodraeth y DU yn atgoffa busnesau i gofrestru ar system ar-lein i sicrhau bod y DU yn cadw ei chyfyngiadau presennol ar y defnydd o nwyon tŷ gwydr wedi’u fflworeiddio ar ôl i ni adael yr UE.

Mae’r system ar-lein yn rheoli’r defnydd o’r nwyon tŷ gwydr niweidiol hyn sy’n cyfrannu at gynhesu byd-eang.

Maent yn cynnwys nwyon wedi’u Fflworeiddio (nwyon F), nwyon tŷ gwydr pwerus a ddefnyddir mewn oergelloedd a systemau aerdymheru, yn ogystal â Sylweddau sy’n Teneuo’r Osôn (ODS), sy’n difrodi haenen osôn y Ddaear.

Os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb, bydd yn rhaid i fusnesau yn y DU sy’n cynhyrchu neu’n masnachu mewn nwyon o’r fath neu mewn cynhyrchion sy’n eu cynnwys gofrestru ar y system newydd erbyn 14 Tachwedd 2019. 

Bydd hyn yn disodli’r system bresennol sy’n rheoli allyriadau ar gyfer holl Aelod-wladwriaethau’r UE.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i baratoi eich busnes ar gyfer Brexit, ewch i Borth Brexit Busnes Cymru.

Share this page: 
Conversion pixel