Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Brexit – dinasyddion yr UE sy’n byw ac yn gweithio yn y DU

Mae llywodraeth y DU wedi dod i gytundeb â'r UE a fydd yn amddiffyn hawliau dinasyddion yr UE a’u teuluoedd sy’n byw yn y DU. Mae hefyd wedi dod i gytundeb â Norwy, Gwlad yr Iâ a Liechtenstein, yn ogystal â chytundeb ar wahân â'r Swistir.

Mae’r cytundebau hyn yn golygu y bydd angen i fwyafrif y dinasyddion o'r UE, Norwy, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a’r Swistir wneud cais i aros yn y DU.

Os ydych chi’n ddinesydd yr UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, neu'r Swistir, gallwch chi a’ch teulu wneud cais ar gyfer Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE er mwyn parhau i fyw yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021 (os ceir cytundeb) neu 31 Rhagfyr 2020 (os na cheir cytundeb). Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn cael statws preswylydd sefydlog neu statws preswylydd cyn-sefydlog, yn ddibynnol ar ers faint rydych chi wedi bod yn byw’n barhaol yn y DU. 

Sut mae gwneud cais?

Gwneir ceisiadau am statws preswylydd sefydlog drwy wefan y Swyddfa Gartref. Mae’r broses o wneud cais yn cynnwys 3 gwiriad ar gyfer manylion adnabod, preswyliad yn y DU a manylion troseddol.

I ddilysu eich manylion adnabod, bydd angen i chi sganio eich pasbort biometrig neu’ch dogfen adnabod gyda ffôn Android neu iPhone 7 (neu fwy diweddar). Os nad oes gennych chi ffôn Android neu iPhone 7 (neu fwy diweddar) gallwch fynd i ganolfan sganio dogfennau i sganio eich pasbort neu’ch dogfen adnabod.

Mae’r lleoliadau canlynol yng Nghymru yn cynnig gwasanaeth sganio dogfennau adnabod:

  • Pen-y-bont ar Ogwr
  • Caerffili
  • Caerdydd
  • Ceredigion
  • Conwy
  • Gwynedd
  • Pontypridd

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

I gael gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael i ddinasyddion yr UE sy’n byw yng Nghymru, edrychwch ar wefan y Gwasanaeth Cyngor ar Fewnfudo i Ddinasyddion yr UE.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel