Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Brexit – Masnachu a symud rhwng Gogledd Iwerddon ac Iwerddon

Mae Llywodraeth y DU wedi cynhyrchu canllawiau ar sut i baratoi os ydych chi’n masnachu nwyddau neu’n symud rhwng Gogledd Iwerddon ac Iwerddon os bydd Brexit heb gytundeb.

Mae’r canllawiau’n cynnwys y canlynol:

  • cyn i chi symud neu fasnachu nwyddau
  • mewnforio anifeiliaid, planhigion, bwyd a diod, a chynnyrch eraill wedi’u rheoli
  • cludo neu fasnachu nwyddau, deunyddiau, pobl neu gemegau
  • croesi’r ffin fel ymwelydd
  • sut y bydd gwasanaethau’n cael eu heffeithio
  • symud i fyw neu weithio yn Iwerddon

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel