Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Brexit – y canllawiau diweddaraf ar gyfer busnesau a sefydliadau gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Os ydy eich sefydliad yn anfon gwybodaeth bersonol i wledydd yn yr UE, neu’n derbyn gwybodaeth ganddynt, mae’n rhaid i chi weithredu nawr i wneud yn siŵr bod y llif data yn gallu parhau’n gyfreithlon.

Ar hyn o bryd, mae llif data personol yn anghyfyngedig am fod y DU yn aelod-wladwriaeth yr UE. Ond os bydd y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb, bydd hynny’n newid, a bydd angen mesurau ychwanegol i wneud yn siŵr bod eich busnes yn cydymffurfio â'r gyfraith.  

Mae’n bwysig eich bod yn gwneud yn siŵr bod eich sefydliad wedi paratoi’n briodol ar gyfer pob senario ymadael, pa un ai a ydych chi’n unig fasnachwr neu’n fusnes bach neu’n sefydliad rhyngwladol mawr. 

Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) wedi diweddaru ei chanllawiau er mwyn helpu eich busnes i weld beth sydd angen ei wneud.

Mae’r canllawiau’n cynnwys:

  • canllawiau newydd i sefydliadau bach
  • canllawiau i sefydliadau bach sy’n derbyn data o Ewrop
  • sefydlu contract nawr i sicrhau bod data’n dal i lifo
  • ddim yn gwybod os oes angen cymal cytundebol safonol arnoch, gallwch ddod i wybod yn hawdd nawr
  • canllawiau i sefydliadau mawr sy’n anfon neu’n derbyn data o Ewrop
  • canllawiau i sefydliadau bach gyda phresenoldeb neu gwsmeriaid yn Ewrop
  • canllawiau i sefydliadau mawr gyda phresenoldeb neu gwsmeriaid yn Ewrop

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan ICO.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel