Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Brexit – y diweddaraf gan CThEM

Mae Llywodraeth y DU wedi cytuno i roi estyniad i ddyddiad Brexit tan 31 Ionawr‌‌‌ 2020.

Bydd CThEM yn parhau i helpu busnesau i baratoi ar gyfer Brexit ymhob sefyllfa, gan gynnwys y posibilrwydd y bydd y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb ar 31 Ionawr‌‌‌ 2020.

Bydd llawer o’r camau a gymerwyd gennych eisoes i sicrhau bod eich busnes yn barod ar gyfer Brexit yn dal yn ddefnyddiol ar gyfer yr adeg pryd bydd y DU yn gadael yr UE, naill ai gyda neu heb gytundeb:

  • os ydych chi wedi cael rhif EORI sy’n cychwyn gyda GB, cadwch y rhif hwn. Bydd eich rhif EORI yn parhau’n ddilys i'w ddefnyddio i fasnachu gyda busnesau yn yr UE os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb – mae modd defnyddio eich rhif EOEI i fasnachu gyda busnesau y tu allan i'r UE
  • os ydych chi’n mewnforio ac wedi cofrestru ar gyfer Gweithdrefnau Pontio Symlach (TSP), dylech chi gadw eich llythyr cymeradwyo – bydd yn parhau’n ddilys os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb
  • os ydych chi wedi cael llythyr gan CThEM yn dweud wrthych eich bod wedi cofrestru’n awtomatig ar gyfer TSP, byddwn ni'n ysgrifennu atoch eto cyn bo hir i roi caniatâd i chi ei ddefnyddio i fewnforio nwyddau o safon TSP o'r UE os bydd y DU yn gadael heb gytundeb – cadwch y llythyrau a’ch rhif TSP.

Ewch i GOV.UK i gael mwy o wybodaeth am y camau angenrheidiol i baratoi ar gyfer Brexit.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel