Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Brexit – Y Swyddfa Eiddo Deallusol

Mae’r Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO) wedi paratoi canllaw newydd ar y camau y bydd yn rhaid i fusnesau a sefydliadau eu cymryd ar ôl Brexit.

Mae’r canllaw yn cynnwys:

I gael rhagor o wybodaeth am sut i baratoi eich busnes ar gyfer Brexit, ewch i Borth Brexit Busnes Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel