Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Brexit - Canllaw Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Mae Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) wedi diweddaru a pharatoi canllaw newydd ar gyfer busnesau a fydd yn parhau i allforio i’r UE ar ôl Brexit.

Mae’r canllaw yn cynnwys:

I gael rhagor o wybodaeth am sut i baratoi eich busnes ar gyfer Brexit, ewch i Borth Brexit Busnes Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel