Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Brexit: Mae angen i ni baratoi

Yn dilyn pleidlais neithiwr yn Nhŷ'r Cyffredin ac yn sgil y ffaith bod cytundeb ymadael arfaethedig y Prif Weinidog wedi'i drechu mae'n bwysicach nag erioed fod busnesau yng Nghymru'n mynd ati ar unwaith i baratoi ar gyfer Brexit. Mae ymadael heb gytundeb bellach yn fwy tebygol.

Mae'r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, yn annog busnesau i fanteisio ar y pecyn o fesurau sydd wedi'i greu er mwyn sicrhau bod Busnesau yng Nghymru'n gwbl barod ar gyfer Brexit, waeth beth fydd y sefyllfa ar 29 Mawrth.    
  • ewch i borth Brexit Busnes Cymru er mwyn cael gwybodaeth, cyngor a chymorth
  • ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000
  • cwblhewch ein pecyn cymorth hunan asesu Brexit lle gallwch asesu eich parodrwydd mewn nifer o feysydd hanfodol i fusnes
  • ystyriwch gwneud cais i gronfa cydnerthedd Brexit sydd wedi cael ei sefydlu i gefnogi busnesau

Darllenwch y llythyr gan y Gweinidog yma.

 
 
 
Share this page: 
Region: 
Conversion pixel