Ni fydd unrhyw newid i’r trefniadau presennol ar gyfer prosiectau cyfredol a ariennir gan yr UE. Ni fydd y ffordd y caiff y prosiectau eu rheoli yn newid. Mae hyn yn cynnwys:

  • cyflwyno a thalu hawliadau
  • gwiriadau dilysu
  • cadw cofnodion

Dylai prosiectau barhau i ddefnyddio WEFO Ar-lein i gyflwyno a diweddaru gwybodaeth.

Bydd prosiectau yn parhau i gael cyllid gan yr UE hyd nes y bydd y rhaglenni hynny’n cau yn 2023.

Mae hyn yn cynnwys:

  • Rhaglenni’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd (Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Chronfa Gymdeithasol Ewrop)
  • Rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd
  • Rhaglen Iwerddon Cymru

Mae’r dyddiad cau presennol ar gyfer cyflawni’r rhaglenni, sef 31 Rhagfyr 2023, yn parhau heb ei newid.

Horizon 2020

Mae’n bosibl i chi ymgeisio am gyllid Horizon 2020 o hyd.

Ni wneir unrhyw newidiadau i’r cyllid gan yr UE ar gyfer prosiectau Horizon 2020 sydd eisoes wedi’u cymeradwyo. Bydd holl reolau a rheoliadau presennol yr UE yn parhau i fod yn gymwys.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Llyw.Cymru.

 

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen