Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Brexit - A yw eich busnes chi’n symud nwyddau i mewn neu allan o’r UE?

Bydd angen i bob busnes gael rhif Cofrestru ac Adnabod Gweithredwyr Economaidd (EORI) i symud nwyddau i mewn neu allan o’r UE ar ôl Brexit. Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn anfon llythyrau at bob busnes posibl sydd wedi cofrestru ar gyfer TAW i roi cyngor iddynt ynghylch eu rhif EORI. Os nad yw eich busnes wedi cofrestru ar gyfer TAW, bydd angen i chi gofrestru i gael rhif EORI o hyd.

Dim ond y cam cyntaf y mae angen i fusnesau ei gymryd ar unwaith i baratoi ar gyfer gadael yr UE yw cael rhif EORI. Ar ôl cael rhif EORI, bydd angen i fusnesau benderfynu sut i wneud datganiadau tollau.  Gall masnachwyr gwblhau’r rhain eu hunain neu gyflogi asiant tollau i wneud hynny ar eu rhan.   

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK. 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel