Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Briff Barod Am Brexit ar gyfer y Sector Cyfleustra

Mae ACS (Cymdeithas Siopau Cyfleustra) wedi lansio briff ar gyfer y sector cyfleustra er mwyn helpu adwerthwyr i ystyried sut gall eu busnes gael ei effeithio gan y DU yn gadael yr UE heb gytundeb.

Mae’r Briff Barod Am Brexit yn rhoi sylw i dair elfen graidd a all gael eu heffeithio yn y sector cyfleustra:

  • amgylchedd masnachu
  • gweithlu a phobl
  • rheoliadau

Mae pob adran yn cynnwys nifer o ystyriaethau i adwerthwyr feddwl amdanynt mewn perthynas â’u busnes ac mae’n awgrymu rhai paratoadau y gallant eu gwneud ymlaen llaw.

Mae’r briff wedi cael ei ddatblygu gan ymgynghori’n fanwl â’r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, ac adrannau perthnasol eraill, a’i rannu gyda grwpiau busnes.

Mae’r briff llawn ar gael ar wefan ACS.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i baratoi eich busnes ar gyfer Brexit, ewch i Borth Brexit Busnes Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel