Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Buarth busnesau bach – cyfle i arddangos eich busnes yn Sioe Frenhinol Cymru

Bob blwyddyn, mae Sioe Frenhinol Cymru yn denu tua 250,000 o ymwelwyr a dros 1,000 o stondinau masnach, sy’n golygu ei fod yn un o’r digwyddiadau blynyddol mwyaf yn y DU.

Mae NatWest a Sioe Frenhinol Cymru yn chwilio am frandiau mawr nesaf Cymru ar ôl cyhoeddi eu bod yn lansio buarth busnesau bach newydd yn y sioe eleni.

Enw’r ardal fydd y Buarth Busnesau Bach, a bydd yn dangos hyd at 32 o frandiau newydd a chyffrous o Gymru. Y nod yw gwneud un o sioeau amaethyddol mwyaf Ewrop yn fwy hygyrch i fusnesau llai.

Mae NatWest Cymru yn rhoi cymhorthdal ar gyfer wyth o’r stondinau felly mae’r rhain ar gael am bris gostyngol o £125 y diwrnod i bob stondinwr (yn cynnwys TAW). Gall busnesau wneud cais am stondin am uchafswm o ddau ddiwrnod oherwydd mae’r trefnwyr yn awyddus i roi cyfle i gymaint o entrepreneuriaid â phosib gael stondin.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 24 Mehefin 2019. Anfonwch eich ffurflen gais wedi'i llenwi at cardiffaccelerator@natwest.com.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel