Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Buddsoddiad newydd er mwyn i fusnesau fynd i’r afael ag argyfwng plastigion yn y môr

Mae Innovate UK a Sky Ocean Ventures wedi dod at ei gilydd i gynnig £6 miliwn o gyllid cyhoeddus a phreifat, ar yr un pryd, i fusnesau yn y DU.

Bydd Innovate UK yn darparu hyd at £3 miliwn o grantiau er mwyn galluogi’r DU i fod ar flaen y gad i frwydro yn erbyn gwastraff, ysgogi syniadau newydd a chyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau i’r farchnad yn gyflym.

Bydd Sky Ocean Ventures yn cynnig yr un faint o fuddsoddiad preifat i gefnogi cwmnïau ifanc a rhoi newidiadau ystyrlon ar waith drwy amlygu’r trychineb amgylcheddol a achosir gan lygredd plastig yn y môr.

Rhan gyntaf y gystadleuaeth gyllido yw gwahodd ceisiadau gan brosiectau sy’n lleihau gwastraff plastig a llygredd yn yr amgylchedd ehangach ac yn hyrwyddo economi gylchol.

Gallai’r prosiectau gynnwys:

  • datblygu deunyddiau polymer cynaliadwy, newydd
  • datblygu dewisiadau cynaliadwy yn lle plastig
  • modelau busnes amgen a chadwyni cyflenwi sy’n defnyddio llai o blastig
  • cefnogi economi gylchol drwy ddylunio a defnyddio adnoddau’n well
  • dylunio cynhyrchion newydd
  • modelau sy’n defnyddio technoleg sy’n newid ymddygiad y cwsmer
  • prosesau ailgylchu newydd, yn cynnwys casglu, didoli a phrosesu plastigion gwastraff
  • cynyddu gwerth polymerau wedi’u hailgylchu
  • atebion adferol graddadwy sy’n defnyddio technoleg

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw hanner dydd ar 13 Mawrth 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan  GOV.UK.

Gall arloesi helpu eich busnes i fod yn fwy cystadleuol, cynyddu gwerthiant a chyrraedd marchnadoedd newydd. I wybod sut, ewch i dudalennau Arloesi Busnes Cymru.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel