Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Busnes Cymru – Helpwch ni wella ein gwasanaeth

Yma yn Busnes Cymru, rydym yn gyson edrych am ffyrdd i wella ein gwasanaeth i sicrhau bod busnesau yng Nghymru yn derbyn y cymorth gorau.

P'un a ydych wedi cael cymorth gan ein gwasanaeth, neu heb eto weithio gyda ni, byddem yn gwerthfawrogi cael y cyfle i ofyn cwestiynau i chi drwy gyfrwng cyfweliad dros y ffôn, dros yr ychydig wythnosau nesaf.

Byddai'r cyfweliad yn para tua 20 i 30 munud.

Felly os yw hyn yn swnio fel rhywbeth a fyddai o ddiddordeb i chi, cofrestrwch yma dweudeichdweud@businesswales.org.uk a byddwn yn cysylltu â chi i drafod y prosiect yn fanylach.

Byddem yn gwerthfawrogi eich cyfraniad yn yr ymchwil pwysig hwn.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel