Busnes Cymru yn rhoi hwb i economi Cymru gwerth £790 miliwn y flwyddyn erbyn canol 2021

Fe wnaeth cefnogaeth gan wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru roi hwb o tua £790 miliwn y flwyddyn i economi Cymru erbyn canol 2021, yn ôl ymchwil newydd a ddadorchuddiwyd gan Weinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw.

Mae dros 25,000 o swyddi wedi'u creu diolch i gymorth gan y gwasanaeth ers 2015, gyda Busnes Cymru hefyd yn helpu busnesau i gynhyrchu cyfanswm o £469 miliwn mewn buddsoddiad dros yr un cyfnod. Mae hyn wedi arwain at lefel trosiant gyfunol o fwy na £13 biliwn.

Dadansoddwyd perfformiad y gwasanaeth gan Ysgol Fusnes Caerdydd mewn adroddiad newydd.

Mae Busnes Cymru yn cynnwys tîm o gynghorwyr profiadol iawn, sy'n cynnig gwybodaeth ymarferol, gweminarau arbenigol, cyfarfodydd cynghori rhithwir personol a chymorth dros y ffôn, yn ogystal â mynediad at fentoriaid a chymorth arbenigol pellach.

I gysylltu â Busnes Cymru a gweld sut y gall ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i ddechrau, cynnal a thyfu eich busnes ewch i wefan Busnes Cymru neu ffoniwch 03000 603000.

Darllenwch y datganiad llawn ar LLYW.Cymru

Darllenwch grynodeb yr adroddiad Meintioli Effaith Economaidd Busnes Cymru

Darllenwch yr adroddiad llawn Mesur Effaith Economaidd Busnes Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen