Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Busnesau’n cael eu hannog i hawlio taleb gwerth £2,500 i roi hwb i fand eang

Mae busnesau o bob cwr o’r DU yn cael eu hannog i ddefnyddio taleb gwerth £2,500 i gael band eang cyflymder gigadid cyn i’r cynllun ddod i ben oherwydd galw uchel.

Mae Cynllun Talebau Band Eang Gigadid Llywodraeth y DU eisoes wedi helpu dros 7,000 o fusnesau yn y DU a chartrefi cyfagos, sydd wedi defnyddio’r talebau i gyfrannu at (ac ariannu yn llawn mewn nifer o achosion) gostau gosod cysylltiad ffibr llawn sy’n gallu delio â gigadid.

Yn wreiddiol roedd disgwyl i’r cynllun gwerth £67 miliwn redeg tan fis Mawrth 2021, ond mae’r galw uchel am dalebau’n golygu bod disgwyl i’r arian gael ei ymrwymo blwyddyn yn gynharach, ac efallai hyd yn oed cyn hynny os bydd llwyddiant cyfredol y cynllun yn parhau i dyfu.

Mae rhagor o wybodaeth am y Cynllun Talebau Gigadid, gan gynnwys manylion ynghylch sut y gall busnesau wneud cais, ar gael yn Cynllun Talebau Band Eang Gigadid

Ewch i dudalennau Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael gwybod sut gall defnyddio technoleg ar-lein helpu eich busnes i dyfu.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel