Busnesau a chyflogwyr: coronafeirws

Sut i ddiogelu eich hunan, eich cyflogeion a chwsmeriaid rhag COVID-19.

Cynllun rheoli’r coronafeirws: diweddariad hydref a gaeaf 2021

Mae’r diweddariad hwn i gynllun rheoli’r coronafeirws yn canolbwyntio ar yr opsiynau sydd ar gael inni dros gyfnod yr hydref a’r gaeaf, ewch i Cynllun rheoli’r coronafeirws: diweddariad hydref a gaeaf 2021 | LLYW.CYMRU

Lefelau rhybudd COVID-19

Ewch i Lefelau rhybudd COVID-19 | Is-bwnc | LLYW.CYMRU 

Bydd mesurau newydd yn cael eu cyflwyno o 6am Ddydd San Steffan ymlaen i helpu i ddiogelu Cymru

Fersiwn ddiwygiedig o lefel rhybudd 2 yw’r mesurau er mwyn ymateb i’r amrywiolyn omicron newydd. Eu nod yw helpu i gadw busnesau ar agor a diogelu cwsmeriaid a staff.

Pàs COVID: canllawiau ar gyfer busnesau a digwyddiadau 

Sut dylai busnesau a threfnwyr digwyddiadau wirio statws COVID-19 eu cwsmeriaid, ewch i Pàs COVID: canllawiau ar gyfer busnesau a digwyddiadau | LLYW.CYMRU

Diogelu Cymru yn y Gweithle

Cadw'ch gweithlu'n ddiogel, ewch i Diogelu Cymru yn y Gweithle | Drupal (gov.wales)

Cardiau gweithredu mesurau rhesymol ar gyfer busnesau a sefydliadau: coronafeirws

Cyngor i fusnesau a sefydliadau ynghylch mesurau rhesymol i’w cymryd i leihau risg y coronafeirws ewch i Cardiau gweithredu mesurau rhesymol ar gyfer busnesau a sefydliadau: coronafeirws | LLYW.CYMRU

O 26 Rhagfyr 2021: Lefel rhybudd 2: cardiau gweithredu mesurau rhesymol ar gyfer busnesau a sefydliadau | LLYW.CYMRU

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen