Mae CThEM yn cyhoeddi'r bwletin i gyflogwyr 6 gwaith y flwyddyn, gan roi'r wybodaeth ddiweddaraf i gyflogwyr ac asiantau am bynciau a materion a allai effeithio arnynt.

Mae bwletin mis Ebrill yn cynnwys diweddariadau a gwybodaeth am:

  • COVID-19
  • Pontio'r DU
  • ymgynghoriadau ac ymatebion iddynt
  • y cynllun Talu Wrth Ennill
  • treth a newidiadau i ganllawiau

Mae’r bwletin i gyflogwyr ar gael ar-lein yn unig. Gallwch gofrestru ar gyfer gwasanaeth hysbysiadau e-bost i gyflogwyr CThEM ac fe gewch e-byst gan CThEM yn dweud wrthych pan fydd y rhifyn diweddaraf ar gael.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen