Mae rhifyn mis Hydref y Bwletin Cyflogwyr yn rhoi holl ddiweddariadau ac arweiniad diweddaraf CThEM i gefnogi cyflogwyr, gweithwyr proffesiynol cyflogres ac asiantau.

Mae rhifyn mis Hydref o Fwletin y Cyflogwr yn cynnwys erthyglau ar y canlynol:

  • gostyngiad yng nghyfradd cyfraniadau Yswiriant Gwladol
  • gwneud taliadau Cytundeb Setliad TWE a defnyddio ffurflen ar-lein PSA1
  • arweiniad rhyngweithiol ynghylch y Rhestr Wirio ar gyfer Cyflogeion sy’n cychwyn
  • Ffurflenni TAW drwy’r cynllun Troi Treth yn Ddigidol a newidiadau i gosbau a thaliadau llog TAW
  • Gwasanaeth Gwybodaeth a Chyngor y Llywodraeth

Cyhoeddir y Bwletin Cyflogwyr nesaf ym mis Rhagfyr 2022. Mae’r Bwletin Cyflogwyr ar gael ar-lein yn unig.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i Bwletin y Cyflogwr: Hydref 2022 - GOV.UK (www.gov.uk)
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen