Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Bwletin i Gyflogeion CThEM: Rhifyn Brexit

Mae CThEM yn cyhoeddi bwletin i gyflogeion 6 gwaith y flwyddyn, sy’n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i gyflogeion ac asiantwyr am bynciau a materion a allai effeithio arnyn nhw.

Gallwch lwytho'r bwletin i gyflogeion i lawr a’i ddarllen ar y sgrin neu ei argraffu.

Mae CThEM wedi cyhoeddi rhifyn o’r Bwletin Cyflogeion sy’n ymwneud â Brexit ac mae’n cynnwys llawer o wybodaeth a chymorth i’ch helpu i baratoi eich busnes ar gyfer Brexit.

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys gwybodaeth am y canlynol:

  • newidiadau i gyflogwyr o'r DU sy’n anfon gweithwyr i'r UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir.
  • adnoddau cyfathrebu CThEM ar gyfer Brexit
  • grantiau i fusnesau sy’n llenwi datganiadau tollau
  • gweminarau Brexit CThEM
  • gwasanaeth hysbysiadau CThEM

Dim ond ar-lein mae modd cael y bwletin i gyflogeion. 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Mae CThEM hefyd wedi paratoi rhestr wirio yn dangos yr hyn y bydd angen i chi ei wneud os yw eich busnes yn parhai i fasnachu gyda'r UE ar ôl Brexit.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel