Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Bwletinau yn Barod at Brexit

Mae Llywodraeth y DU wedi cynhyrchu bwletinau pa mor barod yw busnesau, â’r nod o roi’r wybodaeth a’r canllawiau diweddaraf ynghylch y DU yn ymadael â’r UE i gymdeithasau masnach, cyrff sy’n cynrychioli busnesau a chanolwyr busnesau. Nod y bwletinau yw rhannu gwybodaeth bwysig gan Lywodraeth y DU â chi a’ch rhwydweithiau i sicrhau bod eich busnes yn barod at Brexit.    

Mae'r bwletinau canlynol ar gael:

I gael rhagor o wybodaeth am sut i baratoi eich busnes ar gyfer Brexit, ewch i Borth Brexit Busnes Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel