Dan gynlluniau a ddatgelwyd gan y llywodraeth, bydd pobl sy’n cynllunio eu hymddeoliad yn gallu tynnu hyd at £1,500 o’u potiau pensiwn i dalu am gyngor ariannol.

O fis Ebrill 2017 ymlaen, bydd y Lwfans Cyngor Pensiwn yn galluogi pobl i dynnu £500 yn ddi-dreth o’u potiau pensiwn hyd at dair gwaith tuag at gost cyngor am bensiynau ac ymddeoliad.

Bydd darparwyr pensiynau’n gallu cynnig y lwfans i’w haelodau o fis Ebrill 2017 ymlaen.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen