Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Bydd Gŵyl Banc mis Mai 2020 yn cael ei symud i nodi 75 mlynedd ers Diwrnod VE

Bydd gŵyl banc dechrau mis Mai 2020 yn symud o ddydd Llun 4 Mai i ddydd Gwener 8 Mai i nodi 75 mlynedd ers Diwrnod VE, sef 8 Mai.

Bydd gŵyl banc dechrau mis Mai yn symud yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae gwyliau banc yn fater datganoledig yn yr Alban.

Bydd yr achlysur yn cofio cyfraniad aelodau o luoedd arfog Prydain, y Gymanwlad a'r Cynghreiriau; y rheini a gyfrannodd at ymdrech y rhyfel a'r rheini a fu’n gwarchod y Ffrynt Cartref. Yn ogystal â nodi buddugoliaeth y Cynghreiriaid yn 1945, bydd gŵyl y banc yn gyfle i dalu teyrnged i’r rheini sydd wedi gwasanaethu, ac yn parhau i wasanaethu, yn Lluoedd Arfog y DU, a’u teuluoedd.

Bydd digwyddiadau coffa yn cael eu cynnal ym mhob cwr o’r wlad yn ystod y penwythnos hir, gan gynnwys:

  • y Genedl yn Codi eu Gwydrau, lle bydd dros 20,000 o dafarndai yn annog eu cwsmeriaid i godi eu gwydrau i Arwyr yr Ail Ryfel Byd
  • chwaraewyr pibgod yn canu’r gân draddodiadol, Battle’s O’er, ar ben y 4 copa uchaf yn y DU
  • clychau mewn eglwysi a chadeirlannau ledled y wlad yn ymuno yn y digwyddiad arbennig, Canu Clychau dros Heddwch
  • dathliadau lleol a phartïon stryd yn ystod y penwythnos hir

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel