Esgynnodd Martin Player, y cigydd o’r Eglwys Wen yng Nghaerdydd sy’n cyfri rhieni Gareth Bale ymhlith ei gwsmeriaid rheolaidd, i frig y tabl yng ngwobrau enwog Smithfield gan Urdd ‘Q Guild’ y Cigyddion, diolch i fyrgyr arbennig a ddatblygodd i ddathlu llwyddiant tîm pêl-droed Cymru yng nghystadleuaeth Ewro 2016.

Ymhlith dros 500 o enwebiadau gan grefftwyr cynnyrch cig ar draws Prydain, penderfynodd y beirniaid fod Byrgyr Ewro 2016 Martin Player, sy’n cynnwys tsili a garlleg, yn rhagori yn y categori Cig Eidion Cymru PGI.

Ond bu’n ddathliad dwbl i’r cigydd o Gaerdydd, gan iddo hefyd ennill y wobr ar gyfer Cig Oen Cymru PGI gyda’i gig rhost Groegaidd sy’n barod i’r gegin. Enillodd Martin hefyd naw o ‘wobrau aur’ y Q Guild am gynnyrch mor amrywiol â Bacwn wedi ei Halltu’n Sych, a Phelenni Cig mewn Saws Pupur Brasil.

Cyhoeddwyd yr enillwyr mewn seremoni yn Neuadd Ironmongers, Llundain, lle y cyflwynwyd y gwobrau gan yr awdur bwyd nodedig Tom Parker Bowles. Noddwyd y gwobrau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru gan Hybu Cig Cymru (HCC), sy’n cefnogi cigyddion annibynnol trwy ei Glwb Cigyddion Cymru sydd ag oddeutu 240 o aelodau.

Enillodd aelod arall o Glwb Cigyddion HCC, Siop Fferm Moody Sow sydd wedi ei leoli ym Mharc Fferm Cefn Mabli ger Llaneirwg, Caerdydd, hefyd ddwy wobr aur am eu Holewydden Eidion a’u Holwyn Pin Porc. Daw’r cig ar gyfer yr Olwyn Pin Porc o’r moch Saddleback sy’n cael eu magu ar fferm Moody Sow.

Yn ôl Arweinydd Cyfathrebu HCC Owen Roberts, mae’r gwobrau yn tystio i’r safon uchel sydd gan gig coch Cymru a dyfeisgarwch cigyddion annibynnol Cymru.

Am fwy o wybodaeth am y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru ewch i dudalennau gwe Bwyd a Diod Cymru.

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen